Förslag på vad sökningen Bris betyder

Välj det ord som är mest relevant för din sökning för att ta reda på vad det betyder och vad Bris har för innebörd.


 Anemi
 Arbetslös-het
 Avsaknad
 Barn-sjukdom
 Behäftad
 Bevis
 Blod-brist
 Bris
 Briserar
 Brist
 Brister
 Brister
 Brist-fällig
 Brist-yrke
 Brott
 Defekt 1
 Defekt 2
 Degar
 Disharmoni
 Ebb
 Efterlevnad
 Exlibris
 Fattigdom
 Fel 3
 Fernissa
 Fundamental
 Förakt
 Fördämning
 Humor
 Jäktad
 Jäktar
 Kritisk
 Kyla
 Lider
 Lönsamhet
 Minus 2
 Misstroende
 Nonchalans
 Nonchalerar
 Nämligen
 Obalans
 Oförmåga
 Oförstånd
 Omöjliggör
 Oordning
 Orättvisa
 Oss
 Otack
 Otakt
 Otrohet
 Ovana
 Ovilja
 Personal
 På 2
 Påtaglig
 Råder
 Seg
 Skriande
 Sprack
 Spricka
 Spricker
 Svaghet
 Svält
 Tids-nöd
 Torftig
 Umbärande
 Undernäring
 Underskott
 Uppenbarar
 Uppvisar
 Utbrister
 Utropar
 Van-
 Vansinne
 Vissnar
 ökar
 överseende
 HIV

Om du vill veta mer om besök någon av dessa.
Wikipedia
Wiktionary
Google
Nationalencyklopedin