Det engelska ordet Ventio betyder

Välj det ord som är mest relevant för din sökning för att ta reda på vad det är, betyder och vad ventio har för innebörd.
 Fixer
 Formal
 Intervention
 Convention
 Convention
 Conventional
 Military 1
 Unconventional
 Subsidizes
 Invention
 Flattened
 Fire Prevention

Om du vill veta mer om besök någon av dessa.
Wikipedia
Wiktionary
Google
Nationalencyklopedin