vad betyder Convention

Vad betyder Convention

Skriv ett ord för att visa vad det betyder. Nu kan vi även visa vad engelska ord har för innebörd Sök engelska ord.

Convention betyder allmänt accepterad uppfattning (ifråga om socialt uppträdande) på svenska


Vad är Convention?

Convention är allmänt accepterad uppfattning (ifråga om socialt uppträdande) på svenska

Vad innebär Convention?

Convention innebär allmänt accepterad uppfattning (ifråga om socialt uppträdande) på svenskaNu vet du att det engelska ordet Convention betyder allmänt accepterad uppfattning (ifråga om socialt uppträdande) på svenska så är våra förhoppningar att du är nöjd och i framtiden kan lära dig nya betydelser på svenska och engelska ord. På återseende säger vi!
Populära sökningar
Vad betyder Check = kontrollera. undersöka kolla oljan vardagligt
Vad betyder Isolation = det att vara isolerad. ensamhet social isolering
Vad betyder Skulls = ljuda starkt och ekande hurraropen skallade
Vad betyder Dikes = driva boskap på bete
Vad betyder Påhälsning = (ovälkommet) besök få påhälsning av tjuvar
Vad betyder Trillion = en miljon miljoner el. tusen miljarder (1 000 000 000 000)
Vad betyder The Data Processing = bearbetning i dator
Vad betyder Flatter = ge smicker ett smickrande anbud (ett erbjudande att vara stolt över)
Vad betyder Outline = planläggning (av skrift el. tal) göra en disposition till en uppsats
Vad betyder Chronicle = (historisk) översikt. kåseri

Om du vill veta mer om Convention besök någon av dessa.
Wikipedia
Wiktionary
Woxikon
Synonymordlista
Ordguru
Kryssord
Exempelmeningar
Google
Nationalencyklopedin

Vi arbetar på att visa en bild och film på varje ord som våra besökare vill ta reda på mer fakta om.
Om du vill veta mer om Convention besök någon av dessa.
Wikipedia
Wiktionary
Google
Nationalencyklopedin