vad betyder Convention

Vad betyder Convention

Skriv ett ord för att visa vad det betyder. Nu kan vi även visa vad engelska ord har för innebörd Sök engelska ord.

Convention betyder allmänt accepterad uppfattning (ifråga om socialt uppträdande) på svenska


Vad är Convention?

Convention är allmänt accepterad uppfattning (ifråga om socialt uppträdande) på svenska

Vad innebär Convention?

Convention innebär allmänt accepterad uppfattning (ifråga om socialt uppträdande) på svenskaNu vet du att det engelska ordet Convention betyder allmänt accepterad uppfattning (ifråga om socialt uppträdande) på svenska så är våra förhoppningar att du är nöjd och i framtiden kan lära dig nya betydelser på svenska och engelska ord. På återseende säger vi!
Populära sökningar
Vad betyder Model = original(text)
Vad betyder Diploma = betyg från sista klassen
Vad betyder Early = pension för personer som fyllt 16 men ej 65 år som är varaktigt sjuka eller handikappade och vars arbetsförmåga är nedsatt med minst hälften
Vad betyder Nature Needs = behov att kissa och bajsa uträtta/förrätta sina naturbehov förskönande uttryck
Vad betyder Cities = vänta sigingen förklaring
Vad betyder FISHING LIMITS = linje som avgränsar viss nations fångstområde
Vad betyder Cliche = slitet uttryck
Vad betyder School Nurse = sjuksköterska som har till uppgift att sköta hälsovården vid skolan
Vad betyder Flint = kal hjässavardagligt
Vad betyder Consumer Secretary = kommunal tjänsteman som man kan vända sig till i konsumentfrågor. rådgivningen är kostnadsfri

Om du vill veta mer om Convention besök någon av dessa.
Wikipedia
Wiktionary
Woxikon
Synonymordlista
Ordguru
Kryssord
Exempelmeningar
Google
Nationalencyklopedin

Vi arbetar på att visa en bild och film på varje ord som våra besökare vill ta reda på mer fakta om.
Om du vill veta mer om Convention besök någon av dessa.
Wikipedia
Wiktionary
Google
Nationalencyklopedin