vad betyder Revival

Vad betyder Revival

Skriv ett ord för att visa vad det betyder. Nu kan vi även visa vad engelska ord har för innebörd Sök engelska ord.

Revival betyder religiös förnyelse(rörelse) på svenska


Vad är Revival?

Revival är religiös förnyelse(rörelse) på svenska

Vad innebär Revival?

Revival innebär religiös förnyelse(rörelse) på svenskaNu vet du att det engelska ordet Revival betyder religiös förnyelse(rörelse) på svenska så är våra förhoppningar att du är nöjd och i framtiden kan lära dig nya betydelser på svenska och engelska ord. På återseende säger vi!
Populära sökningar
Vad betyder Municipal Suffrage = rätten att rösta i kommunalval (dvs välja ledamöter i kommunfullmäktige)
Vad betyder Hug = omfamning (såsom ömhetsbetygelse) ge någon en kram
Vad betyder GOOD HEAVENS 1 = bevara oss!
Vad betyder Solution = metod att klara av (ett problem etc). förklaring
Vad betyder Perplexed = obeslutsam. osäker han såg sig rådvill omkring
Vad betyder Inability = bristande förmåga regeringens oförmåga att fatta beslut
Vad betyder Particularly = i synnerhet alla klarade skrivningen bra. särskilt flickorna
Vad betyder Exchange Rate = förhållande mellan två valutor
Vad betyder Situation = (sak)läge. tillstånd (vid en viss tidpunkt) en besvärlig situationutnyttja situationensituationen i tredje världen
Vad betyder Ju = inte sant. eller hur. som du vet det är ju i morgon vi ska åkadet var ju roligt att höra betecknar något som bekant el. självklart

Om du vill veta mer om Revival besök någon av dessa.
Wikipedia
Wiktionary
Woxikon
Synonymordlista
Ordguru
Kryssord
Exempelmeningar
Google
Nationalencyklopedin

Vi arbetar på att visa en bild och film på varje ord som våra besökare vill ta reda på mer fakta om.
Om du vill veta mer om Revival besök någon av dessa.
Wikipedia
Wiktionary
Google
Nationalencyklopedin