vad betyder Current

Vad betyder Current

Skriv ett ord för att visa vad det betyder. Nu kan vi även visa vad engelska ord har för innebörd Sök engelska ord.

Current betyder som finns nu(mera) den nuvarande regeringeni nuvarande läge på svenska


Vad är Current?

Current är som finns nu(mera) den nuvarande regeringeni nuvarande läge på svenska

Vad innebär Current?

Current innebär som finns nu(mera) den nuvarande regeringeni nuvarande läge på svenskaNu vet du att det engelska ordet Current betyder som finns nu(mera) den nuvarande regeringeni nuvarande läge på svenska så är våra förhoppningar att du är nöjd och i framtiden kan lära dig nya betydelser på svenska och engelska ord. På återseende säger vi!
Populära sökningar
Vad betyder Session 2 = trång väg i bergen
Vad betyder Crawl = förflytta sig mödosamt med armar och ben
Vad betyder Conference = sammankomst (för att diskutera en viss fråga)
Vad betyder Promise = prisa. berömma lova Gud i religiöst språk
Vad betyder Turf = det område som en individ gör anspråk på som sitt bevaka sitt revir mest om djur
Vad betyder Down = är ni färdiga nu?. vid tilltal till flera personer
Vad betyder Tern = brudtärna. luciatärna
Vad betyder Constructive = inriktad på att bygga upp en konstruktiv debatt även allmänt positiv
Vad betyder Live = som sker el. sänds direkt (skivinspelning. TV-program e dyl)engelska
Vad betyder Indicates = anmäla (till polisen). sätta fast för att inte bli skjuten angav han sina kamrater

Om du vill veta mer om Current besök någon av dessa.
Wikipedia
Wiktionary
Woxikon
Synonymordlista
Ordguru
Kryssord
Exempelmeningar
Google
Nationalencyklopedin

Vi arbetar på att visa en bild och film på varje ord som våra besökare vill ta reda på mer fakta om.
Om du vill veta mer om Current besök någon av dessa.
Wikipedia
Wiktionary
Google
Nationalencyklopedin