vad betyder

Vad betyder

Skriv ett ord för att visa vad det betyder. Nu kan vi även visa vad engelska ord har för innebörd Sök engelska ord.

Ta reda på vad engelska ord betyder

Här kan du hitta betydelser för över 20 000 engelska ord, först visas det önskade ordet därefter en kortfattad text eller några raders förklaring vad ordet betyder.

Populära sökningar
Vad betyder Autocrat = härskare med oinskränkt makt
Vad betyder Respiration = andning
Vad betyder Float = ett slags flat båt (utan köl)även om en tillfälligt hopfogad båt
Vad betyder Thanked = tacka för slutfört arbete
Vad betyder Swing = bräda som hänger i två linor och kan svänga fram och tillbaka
Vad betyder Hawk = en rovfågel av underfamiljen AccipitrinÏ som politisk term kompromisslös person
Vad betyder Chumps = skämta på ett respektlöst sätt i boken raljerar författaren med religiös fanatism
Vad betyder Stack 1 = delområde av en stad de centrala stadsdelarna.
Vad betyder Unsaid = låta något vara osagt (inte vilja yttra sig om något)
Vad betyder Match = tävling en enkel match (en lätt sak) även bildligt