vad betyder

Vad betyder

Skriv ett ord för att visa vad det betyder. Nu kan vi även visa vad engelska ord har för innebörd Sök engelska ord.

Ta reda på vad engelska ord betyder

Här kan du hitta betydelser för över 20 000 engelska ord, först visas det önskade ordet därefter en kortfattad text eller några raders förklaring vad ordet betyder.

Populära sökningar
Vad betyder High 1 = som räcker långt ovanför marken. lång ett högt hus
Vad betyder Busy Street = resa som nyvald kung gör genom landetmest historiskt
Vad betyder Laundry = lokal (i bostadshus) där man kan tvätta kläder (i tvättmaskin)
Vad betyder Vederfars = komma (någon) till del en stor ära har idag vederfarits oss alla något högtidligt
Vad betyder Kverulerar = vara missnöjd utan orsak. klaga
Vad betyder May 1 = ullhårigt gräsätande djur av släktet Ovis svart får (misslyckad person)
Vad betyder Takes = röra vid man får inte ta på de utställda föremålen
Vad betyder Often = vid många upprepade tillfällen jag slår ofta upp ord i lexikonkomik bygger ofta på upprepninghans namn hörs allt oftare i debatten
Vad betyder Aging = den tid då man är gammal. hög ålder
Vad betyder Western = som ligger i väster den västra sidan av sjön