vad betyder

Vad betyder

Skriv ett ord för att visa vad det betyder. Nu kan vi även visa vad engelska ord har för innebörd Sök engelska ord.

Ta reda på vad engelska ord betyder

Här kan du hitta betydelser för över 20 000 engelska ord, först visas det önskade ordet därefter en kortfattad text eller några raders förklaring vad ordet betyder.

Populära sökningar
Vad betyder Anticipates = blanda sig i (något) genom att handla alltför snabbt jag vill inte föregripa domstolens beslut
Vad betyder Scum = slödder. pack ditt avskum! även om enstaka person
Vad betyder Convicts = komma på. ertappa beslå någon med lögn
Vad betyder Set = instudering (av teaterstycke etc) Ingmar Bergmans uppsättning av Trollflöjten
Vad betyder Going Away = försvinna boken har kommit bort
Vad betyder Goodbye = avskedsfras
Vad betyder Basque = person från Baskien
Vad betyder Art = inlärd förmåga konsten att bli miljonär (det var väl) ingen konst (inte svårt)
Vad betyder Marriage Certificate = intyg (begärt av utländsk myndighet) som visar att en svensk medborgare har rätt att ingå äktenskap enligt svensk lag
Vad betyder Mumps = en infektionssjukdom som ger svullna kinder