vad betyder

Vad betyder

Skriv ett ord för att visa vad det betyder. Nu kan vi även visa vad engelska ord har för innebörd Sök engelska ord.

Ta reda på vad engelska ord betyder

Här kan du hitta betydelser för över 20 000 engelska ord, först visas det önskade ordet därefter en kortfattad text eller några raders förklaring vad ordet betyder.

Populära sökningar
Vad betyder Men = uppmana mana till besinningexemplet manar inte till efterföljd
Vad betyder Furrow = djupt spår på längden fåror i ansiktet
Vad betyder Ertappar = överraska. avslöja pojken ertappades med att stjäla en radio
Vad betyder Childcare = den service som samhället ordnar för barnens omvårdnad och tillsyn. t ex förskolor (daghem). deltidsgrupper (lekskolor). familjedaghem och fritidshem bygga ut barnomsorgen
Vad betyder Armed = utrustad med artilleri båten var bestyckad med två kanoner
Vad betyder Contract Negotiation = att genom diskussioner mellan parter komma fram till en gemensam överenskommelset ex central avtalsförhandling
Vad betyder Stress = fysisk el. psykisk press påfrestningarna på bron blev för storaen extra påfrestning på ekonomin med avseende på saker slitage
Vad betyder Bloodstreams = blodets väg genom hjärta och blodkärl
Vad betyder Crack = smal ränna (genom bristning) en spricka i bergeten spricka i regeringen även bildligt
Vad betyder BAC = tusendel